Brána

16.10.2016 19:40

Brána, z. s. je společenstvím dětí, mládeže a dospělých, kteří mají zájem na morálním, duchovním, kulturním, komunikačním, společenském a fyzickém rozvoji dětí a mládeže v duchu křesťanských principů. Sdružení působí především na území České republiky, zejména v plzeňské diecézi. Zásady existence sdružení plně korespondují s principy křesťanské morálky a vycházejí z Úmluvy o právech dítěte.

dcm.krestan.org/?page_id=12