Iniciativa 17-11

15.01.2016 22:07

Iniciativa 17-11

O projektu

Římsko-katolická farnost v Praze 10 - Strašnicích připravila ve spolupráci sKDU v Praze 10 a Karmelitánským nakladatelstvím nový projekt věnovaný sociální nauce církve a sociálnímu rozměru křesťanství. Prostřednictvím volně přístupných přednášek a následných besed chceme nejen věřící, ale také všechny další zájemce seznamovat s tím, jakým způsobem inspiruje křesťanství společenskou komunikaci, veřejné dění i různé kulturní a sociální projekty či koncepty. Přednášky s besedou se konají obvykle první středu v měsíci od 19 hodin v Divadle Miriam (farní sál u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha 10 - Strašnice, 100 00).

Název projektu Iniciativa 17-11 (zkráceně I 17-11) vychází ze dvou zásadních myšlenek. Mottem pro poslání křesťanů ve světě se podle našeho mínění může stát věta z Janova evangelia – J 17,11: „Už nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu...“ Zároveň chceme vyjádřit vděčnost za dar svobody, jenž nám byl Bohem znovu dán a který si symbolicky spojujeme s datem 17. listopadu 1989 (17-11).

 

 

Odkaz:

www.i17-11.cz/

 

 

Zde jsou přednášky:

www.youtube.com/user/socialninauka