Missio

11.01.2015 20:29

Papežská misijní díla (PMD) působí na celém světě a je vedeno KongregacíLogo Papežských misijních dělpro evangelizaci národů. V čele stojí papež, který udává misijnímu působení církve směr.

Úkolem PMD je napomáhat rozvoji misijní činnosti jak u nás doma, tak ve světě. Konkrétní projevy misijní činnosti jsou modlitba, oběť, aktivní zapojení se do hlásání radosti evangelia, finanční pomoc a další.

Misijně pracovat znamená svědčit o Kristu svým životem v prostředí, kde žiji. A toto krásné poslání svěřuje Pán každému, pokřtěnému bez výjimky.

 

www.missio.cz/pmd/