Pouť - Svatá Hora

12.06.2016 13:00

Zveme vás na pouť na Svatou Horu s Marcelem.

Mše svatou bude celebrovat Mons. ICDr. Marcel Šmejkal od 12:30.

Po mši svaté bude prohlídka poutního areálu.

svata-hora.cz/