Tři mudrci a jejich cesta do Betléma - videa

31.12.2015 21:10

Vánoční příběh: Představení Tři mudrci a jejich cesta do Betléma . - Milena Cibulková

1.díl
www.youtube.com/watch?v=8iqq3WMKlAw
2.díl
www.youtube.com/watch?v=cMU7epMmjn4
3.díl
www.youtube.com/watch?v=SzNi_8cP_FU

Děkujeme paní Cibulkový a youtube