Lupič

Kousek od našeho kláštera bylo místo, které lidé uctívali ve falešné představě, že jsou tam pohřbeni mučedníci. Nikdo mi nedokázal říci podrobnější údaje o těchto mučednících. Jednoho dne jsem se vydal s několika bratry na toto místo, postavil jsem se nad hrob a modlil jsem se k pánu, aby vyjevil, kdo byl ten člověk a za jakých okolností zemřel. Náhle jsem se otočil a nalevo jsem spatřil nedaleko stojící strašlivý stín. Rozkázal jsem této osobě, aby mi řekla své jméno a co zde učinila. Stín sdělil jméno a dodal: „Byl jsem lupič a za své zločiny jsem byl zabit, lid mne pak začal omylem uctívat. S učedníky nemám nic společného.“ Podivuhodné: Ti, kdo byli přítomni, slyšeli hlas, ale nikoho neviděli.