Szombathely

Moje milé děti,

jmenuji se Martin a vítám vás v římské provincii Panonie ve městě Sabaria. Dnes se toto město jmenuje Szombathely a nachází se v dnešním Maďarsku. Asi vás překvapuje, že vás oslovuji „děti“, ale mně je letos 1700 let a tak si nesměle dovoluji nazývat vás dětmi.

Narodil jsem se na území dnešního Maďarska, ale jsem Říman. Můj tatínek byl římský voják, vojenský tribun, dnes bychom mohli říci, že byl generálem a měl na starosti jednu vojenskou základnu daleko od Říma, na hranici velkého státu Římské říše. Můj táta byl voják a určitě měl velikou radost, že se mu narodil chlapec, kterému dal jméno Martin, po bohu války. Můj táta si přál, abych byl vojákem a šel v jeho stopách. Můj táta byl dobrým vojákem.

Možná všichni rodiče mají svá přání, která vkládají do svých dětí a ne všechny děti tato přání vyplní. I moji rodiče měli jiné plány se mnou a já jsem šel jinou cestou. Moc často na své rodiče myslím a modlím se za ně.

Dobrý Otče, odplať rodičům jejich oběti a starosti. 

Dej jim zdraví a ochraňuj je. 

Mně dej, abych jim dělal radost.