Únos do Tours

Byl jsem se svými druhy svědkem velkého božího milosrdenství. Některé zázraky by se nemohly vysvětlit ani dnes. Všechny tyto zvěsti se neuvěřitelně rychle šířily už i ve třetím století.

Bylo to jednoho krásného rána, kdy za mnou přišla návštěva z města Tours s tím, že by rádi, abych se stal jejich biskupem. Já jsem vedl spokojený poustevnický život v Ligugé a o post biskupa jsem vůbec netoužil. Nedlouho po této návštěvě se k nám do kláštera přiřítil jakýsi Rusticius, který na mě naléhal, že mu umírá žena, a abych šel s ním. Mimochodem, byl také ze stejného města. Po cestě na nás čekaly již zástupy lidí a já jsem došel do města Tours jakoby pod ochranou těchto lidí. Touto lstí, jsem byl vylákán do Tours, kde si davy lidí přály, abych se stal jejich biskupem. Našli se i někteří, kteří byli proti, hlavně někteří biskupové, kteří byli povoláni k nové volbě biskupa. Někteří říkali, že je nedůstojné, aby úřad biskupa zastával člověk tak nechutně vypadající, se špinavými šaty a neupravenými vlasy. Samozřejmě měli pravdu, musel to být na mě odpudivý pohled. Nejvíce proti volbě tohoto ušmudlance byl jeden biskup jménem Protivník (Defensor - byl prvním biskupem ve městě Angers). Vypadalo to na pořádnou melu. Dokonce lektor, který měl předčítat ze Starého zákona, se pro množství lidí neprodral dopředu. Všichni byli jako na trní, když tu náhle, vzal kdosi žaltář a začal číst první verš, který ho napadl. Ten žalm zněl: „Ústy nemluvňátek a kojenců jsi učinil slávu kvůli svým nepřátelům, abys zničil nepřítele a obránce“. Tu se zvedl křik a strana Protivníka byla poražena. Pro všechen lid z Tours to bylo Boží znamení a ten špindíra byl zvolen biskupem.

Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidí.
Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže a učiň z nich své učedníky.