Tours

 Prý to byla vox populi – volba lidu. Asi jsem nebyl běžným biskupem. Dnes by mě všechna media rozcupala a já bych se možná vrátil do své samoty. V Tours jsem nejdříve pobýval v jedné místnosti přiléhající ke kostelu, ale toto místo bylo pro mě příliš rušné. Tak jsem si našel tiché místo, asi dvě míle od kostela blízko řeky. Udělal jsem si chýši z větví, a když na to vzpomínám, byl jsem zde velmi rád. Postupně na tomto místě vznikl také klášter. Někteří bratři si zde zhotovili podobné chýše, jako jsem měl já nebo si vyhloubili cely ve skále. Na tomto místě v Marmoutier jsem založil komunitu chlapců, budoucích mnichů, kteří se připravovali na misionářské působení mezi lidem. Zaváděl jsem také nové venkovské farnosti a snažil jsem se každý rok tyto farnosti navštěvovat. Rád jsem cestoval na oslíku, lodí nebo i pěšky. K mé velké radosti mě vždy doprovázelo několik mých přátel, s kterými jsme společně prožili hodně radostí a boží blízkosti.

 

Pane, prosíme tě, pomáhej našemu biskupovi.

Ať nám jeho horlivost dodává nadšení, ať nás povzbuzuje jeho jednání,

povznáší jeho láska a posiluje jeho trpělivost.

Udržuj všechny biskupy v jednotě víry, ve vzájemné svornosti, v oddanosti biskupu římskému.