Worms

Pak už moje kariéra u armády byla krátká. Po příhodě se žebrákem se chystalo k bitvě. Sám císař shromáždil vojsko. A jak bývalo dobrým zvykem, sám císař před bitvou rozdával žold vojákům. I mě si zavolal, že mi předá dar, a já jsem se odhodlal mu říci, že je vhodná doba k žádosti o propuštění. Řekl jsem mu: „Až dosud jsem bojoval za tebe, nyní dovol, abych bojoval za Boha“. Ten despota zlostně zachroptěl: „ Ne pro víru, ale kvůli strachu ze zítřejší bitvy se vzpíráš vojně!“ Já jsem mu na oplátku řekl, že zítra půjdu před šik, bez zbraně chráněn jen znamením kříže. Císař mě nechal zavřít s tím, že zítra bude po mně.

Druhý den bylo všechno jinak, nepřátele poslali vyslance s prosbou o mír s tím, že vydají všechen svůj majetek a také sebe.

To bylo velké boží znamení i pro císaře a já byl propuštěn z armády.

Pane dej nám v daný okamžik dostatek síly,

abychom se dokázali rozhodnout jít správným směrem.