Poitier

Po propuštění z armády, jsem se vydal za biskupem Hilariem, kterého jsem velmi obdivoval. Hilaius byl biskupem ve městě Poitiers. Já jsem vykonával úkoly jáhna a biskup mě ustanovil exorcistou. Ale ne vše se vyvíjelo, jak jsem si to představoval.

Jednoho dne jsem měl ve snu znamení, abych navštívil své rodiče, kteří stále žili jako pohané. Cesta k rodičům nebyla jednoduchá, v Alpách jsem zabloudil, dokonce mě přepadl loupežník, který se během rozhovoru se mnou obrátil, a stal se křesťanem. Po zbytek života vedl zbožný život.

Poblíž Milána jsem měl další setkání. Jeden muž se mě ptal: „Kam jdeš?“ Odpověděl jsem mu: „Kamkoliv mě Bůh zavolá.“ On mi řekl: „Potom kamkoliv půjdeš a cokoliv budeš dělat, budeš mít proti sobě ďábla.“  Na to jsem mu odpověděl slovy proroka: „Pán je můj pomocník, nebudu se bát toho, co mi lidé mohou učinit.“ Muž zmizel a já si uvědomil, že jsem mluvil s ďáblem.

K rodičům do Sabaria jsem nakonec dorazil zdráv. Matku jsem vysvobodil z bludné cesty a matka se nechala pokřít. Tátu ne, byl to přesvědčený Říman a nové učení bylo pro něho moc pokrokové. Možná máte sami zkušenost, jak je obtížné evangelizovat někoho ve vlastní rodině.